Hva Er Aldersgrensen På Alkohol I Danmark?

I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent. Her er aldersgrensen 18 år for drikker med 16,5 prosent alkohol eller høyere. Man må være 18 år eller eldre for å få servert alkohol på restauranter, barer eller lignende.

hva er aldersgrensen for alkohol?

Det er aldersgrenser både for servering og salg av øl, vin og brennevin. Det er ikke lov å servere eller selge alkohol til personer under 18 år. 18-års grense Det er ikke tillatt med salg, servering eller utlevering av annen alkoholholdig drikk til noen som er under 18 år.

hva er aldersgrense for alkoholholdige drikkevarer?

Aldersgrense på alkoholkonsumering blir pålagt av myndighetene for å forhindre at barn og unge får tak i alkoholholdige drikkevarer. I de fleste land er alderen satt til 16 eller 18 år, men det finnes unntak. I noen land er alkoholholdige drikkevarer ulovlig grunnet religiøse lover eller andre forhold.

hva er alkoholkonsumering i Danmark?

Ett sted står det at 16 åringer i Danmark kan skaffe alkohol fra 1,8% – 16,5% og så står det at det er ingen konsumering, som betyr at det er lov til å kjøpe alkohol til mindreårige. Videre har jeg lest og hørt at det er dansk tradisjon å drikke etter konfirmasjonen.

You might be interested:  När Fryser Vin?

hva er aldersgrensen for øl og vin?

Det er aldersgrenser både for servering og salg av øl, vin og brennevin. Det er ikke lov å servere, selge, eller gi alkohol til personer under 18 år.

hva er aldersgrensen for kjøp av alkohol?

Nå har danskene som et første skritt innført 16 års aldersgrense for kjøp av alkohol. For de voksne i de fleste land er det nå slik at man vet at alkohol er skadelig, og at de som begynner å drikke i ung alder drikker oftere og mest hver gang de drikker seinere i livet.

hva er aldersgrense for alkoholholdige drikkevarer?

Aldersgrense på alkoholkonsumering blir pålagt av myndighetene for å forhindre at barn og unge får tak i alkoholholdige drikkevarer. I de fleste land er alderen satt til 16 eller 18 år, men det finnes unntak. I noen land er alkoholholdige drikkevarer ulovlig grunnet religiøse lover eller andre forhold.

hva er alkoholkonsumering i Danmark?

Ett sted står det at 16 åringer i Danmark kan skaffe alkohol fra 1,8% – 16,5% og så står det at det er ingen konsumering, som betyr at det er lov til å kjøpe alkohol til mindreårige. Videre har jeg lest og hørt at det er dansk tradisjon å drikke etter konfirmasjonen.

hva er aldersgrensen i europa?

Europa Land Kommentar Aldersgrense for konsumering Aldersgrense for kjøp Albania Ingen grense Ingen grense Østerrike 16 ( øl, vin ), 18 ( Brennevin ) 16 ( øl, vin ), 18 ( Brennevin ) Tillatt å drikke alkohol servert av fore Hviterussland Ingen aldersgrense. 18 23 more rows

Leave a Reply

Your email address will not be published.