Hva Er Et Alkohol?

Hva er alkohol? Alkohol er laget av stoffet etanol, som virker som et slags giftstoff for kroppen. Så jo mer du drikker, jo mer forgiftet blir kroppen din.
Alkohol er et stoff. Det er klassifisert som et hemmende middel, hvilket betyr at det nedsetter vitale funksjoner – det kan resultere i utydelig uttale, usikre bevegelser, forvrengte persepsjoner og manglende evne til å reagere raskt.

hva er forbruket av alkohol i Norge?

Alkohol framstilles vanligvis ved gjæring av sukkerarter i plantematerialer som frukt, korn eller poteter. Alkohol har høyest konsentrasjon i brennevin, mens vin og øl inneholder noe lavere konsentrasjoner. Alkoholforbruket i Norge øker og er i dag cirka 40 prosent høyere enn tidlig på 1990-talet 2.

er alkohol farlig i trafikken?

Alkohol fører i større grad enn andre rusmidler til aggresjon, og det anslås at 70-80 prosent av dem som er involvert i voldsepisoder, er alkoholpåvirket. Alkohol er også spesielt farlig i trafikken grunnet kombinasjonen av svekket reaksjonsevne og økt risikovilje.

hva er forbruksnivået for alkohol?

Ifølge Verdens helseorganisasjon responderer menn og kvinner fysiologisk forskjellig på alkohol, og høyt forbruk gir ulike helsekonsekvenser. WHO definerer storforbruk for kvinner som 14 alkoholenheter per uke, og for menn som 21 alkoholenheter per uke. Over dette forbruksnivået er det forhøyet risiko for helseskader som organskader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.