Hva Inneholder Alkohol?

Øl, vin og brennevin inneholder alkohol. I vår kultur drikkes det alkohol i mange sammenhenger, for eksempel på restauranter og på fester. De fleste mennesker er likevel ikke alkoholikere. Hvorfor blir noen avhengige? Nokså mange alkoholikere har foreldre eller nære slektninger som også er alkoholikere.

hva skjer når du drikker alkohol?

Dette skjer i kroppen når du drikker alkohol 1 Alkohol og påvirkning. Du kjenner påvirkning av alkoholen først når den er tatt opp i blodet og transportert rundt i 2 Ulik toleranse for alkohol. Er du vant til å drikke deg til et visst beruselsesnivå, kan du utvikle toleranse. Det vil 3 Slik blir du edru. Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne den i leveren. More

hva er forbruket av alkohol i Norge?

Alkohol framstilles vanligvis ved gjæring av sukkerarter i plantematerialer som frukt, korn eller poteter. Alkohol har høyest konsentrasjon i brennevin, mens vin og øl inneholder noe lavere konsentrasjoner. Alkoholforbruket i Norge øker og er i dag cirka 40 prosent høyere enn tidlig på 1990-talet 2.

hva er en type alkohol?

Det finnes mange typer alkoholer, men den alkoholen som finnes i øl, vin og brennevin, kalles etanol. Denne typen alkohol dannes når bær, frukt eller andre naturmaterialer gjærer. Da blir sukkeret i disse omdannet til alkohol. Det finnes også andre typer alkoholer, som for eksempel metanol, som du kanskje har lest om i avisene i det siste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.