Hva Kan Jeg Kjøpe Av Alkohol 18 År?

Særlig om ferdigblandede brennevinsbaserte drinker Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er 18 år. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er 20 år.

Hva kan en 18 åring kjøpe av alkohol i Sverige?

I Sverige er aldersgrensen 18 år for å kjøpe alkohol i butikker og på restauranter. Alkohol under 2,25 prosent kan man kjøpe uansett alder. For å kjøpe alkohol på Systembolaget (som tilsvarer Vinmonopolet), må man være 20 år gammel. I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent.

Kan man kjøpe øl på 18 års dagen?

Aldersgrensen i Norge for kjøp av alkohol er 18 år. Det vil si at du kan på dagen du fyller 18 år kjøpe alkohol lovlig. Loven sier ikke noe om før dags dato, som du selv sier så følger også vinmonopolet loven slik du sier.

You might be interested:  Hvor Fort Forbrennes Alkohol?

Er det ulovlig å drikke 40% når man er 18?

Reglene om aldergrense sier ingen ting om hvor gammel du må være for å drikke. Det loven sier er: Det er forbudt å selge (eller gi) alkohol til noen under 18 (20 år hvis det er 22 % eller mer). Det er altså den som selger (eller gir / ‘overdrar’) alkohol til mindreårige som bryter loven.

Hva kan du kjøpe på polet når du er 18?

For å kunne handle på vinmonopolet.no må du ha fylt 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent, og 20 år for kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol. prosent eller mer.

Kan 18 åringer kjøpe cider i Sverige?

I vanlige butikker kan man som 18-åring kjøpe drikke med 2,25-3,5 volumprosent alkohol (hvilket omfatter en del typer øl/cider/rusbrus). Det er 20-års aldersgrense for å handle på Systembolaget (Sveriges ekvivalent til norske Vinmonopolet).

Når ble det 20 årsgrense på sprit?

1989 Ot. prp. nr. 31 (1988-89) Om lov om omsetning av alkoholholdig drikk, medførte en rekke endringer i alkoholloven: Aldersgrense for salg og skjenking av brennevin: 20 år Aldersgrense for salg og skjenking av øl og vin: 18 år Unntak aldersgrense for skjenking: servitør med fagbrev.

Når er ølsalget åpent?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

You might be interested:  Hvor Mye Promille Av En Øl?

Hvor mange drikker alkohol under 18?

Den nedadgående trenden i alkoholbruk blant ungdom etter årtusenskiftet har flatet ut i perioden 2015-2019. Om lag 50 % av norske 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året, og en av fem svarte at de har vært fulle.

Når stenger ølsalget i butikkene?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Hvordan bli vinimportør?

Et norskregistrert firma kan søke om grossistavtale med Vinmonopolet når det foreligger godkjent registrering fra Skatteetaten for import/engrossalg, eller tilvirkningsbevilling. Vinmonopolet kontrollerer alle søknader opp mot Helsedirektoratets bevillingsregister før godkjennelse.

Er det lov å drikke alkohol når man er 16 år?

I Norge er det 18-årsgrense på å kjøpe drikke med mindre enn 22% alkohol, og 20-årsgrense for å kjøpe drikke med mer enn 22% alkohol. Det er også ulovlig for andre å selge, gi eller sjenke mennesker under 18 år med alkohol. Drikke som inneholder under 0,7 prosent alkohol regnes som alkoholfritt.

Er det en grense på hvor mye man kan kjøpe på polet?

Det er ingen lov som regulerer hvor mye alkohol man kan kjøpe på samme tid i Norge. Du kan derfor kjøpe så mye alkohol du vil. Hvis butikken mistenker at du skal gi alkoholen videre til mindreårige, så kan de likevel la være å selge det til deg.

Hva er gyldig legitimasjon på polet?

Dette betyr at følgende legitimasjonsdokumenter må aksepteres, enten de er norske eller utenlandske: pass. førerkort (her kan det tenkes noen begrensninger, men førerkort fra EU/EØS-land kan man være trygge på) bankkort med bilde, navn og fødselsdato.

You might be interested:  Hvor Lenge Kan Man Kjøpe Øl I Butikken?

Er det lov å være med på polet når man er under 18?

Det er ikke ulovlig for noen under 18 år å gå inn på Vinmonopolet, men Vinmonopolet har ikke lov til å selge deg drikkevarer som inneholder alkohol. Den som er 18 år har heller ikke lov til å kjøpe noe til deg, og Vinmonopolet har stort fokus på at det ikke skal foregå langing av deres produkter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.