Hvilken Alkohol Kan Man Kjøpe Når Man Er 18?

Man har lov å komme inn på utesteder hvor aldersgrensen er 18 år og man kan kjøpe alkohol som er under 22 % alkohol. Man kan med andre ord kjøpe alkohol på vinmonopolet og i butikker, så lenge alkoholprosenten ikke overstiger 22 % alkohol, men for sterkere varer må man vente til man blir 20 år.
Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er 18 år. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er 20 år.

Kan man kjøpe 21% når man er 18?

I Norge kan man kjøpe alkohol fra man er 18 år gammel. Drikkevarer som har alkoholprosent over 22 må man være over 20 år for å kjøpe.

Hva kan en 18 åring kjøpe av alkohol i Sverige?

Det er 16-års aldergrense på kjøp av drikke med 1,2-16,5 volumprosent alkohol (hvilket omfatter øl/cider/rusbrus/vin m.m.) i butikk. Det er 18-års aldergrense på kjøp av drikke som inneholder 16,5 volumprosent alkohol eller mer.

You might be interested:  Hvordan Lage Eddik Av Vin?

Hvem kan kjøpe 60%?

Siden du har fylt 20 år, kan du altså fritt kjøpe alle lovlige alkoholvarer. Loven setter ikke noen aldersgrense på 21. Alkoholholdig drikke som inneholder alkoholprosent på over 60% er det forbudt å skjenke, selge eller innføre i Norge etter alkoholloven § 8-13.

Er det ulovlig å drikke 40% når man er 18?

Reglene om aldergrense sier ingen ting om hvor gammel du må være for å drikke. Det loven sier er: Det er forbudt å selge (eller gi) alkohol til noen under 18 (20 år hvis det er 22 % eller mer). Det er altså den som selger (eller gir / ‘overdrar’) alkohol til mindreårige som bryter loven.

Kan 18 åringer handle på Systembolaget?

– Norsk lov gjelder

For over 22 prosent må du være 20 år. I Sverige er grensen 20 på alle varer på Systembolaget. 18-åringer har ikke lov til å handle der i det hele tatt.

Hva er det 18 års grense på?

18 år. Du er myndig og har alle rettigheter. Du har stemmerett ved valg. Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker.

Hva kan du kjøpe på polet når du er 18?

For å kunne handle på vinmonopolet.no må du ha fylt 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent, og 20 år for kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol.

Når ble det 20 årsgrense på sprit?

1989 Ot. prp. nr. 31 (1988-89) Om lov om omsetning av alkoholholdig drikk, medførte en rekke endringer i alkoholloven: Aldersgrense for salg og skjenking av brennevin: 20 år Aldersgrense for salg og skjenking av øl og vin: 18 år Unntak aldersgrense for skjenking: servitør med fagbrev.

You might be interested:  Hvorfor Er Vin Ikke Vegansk?

Hva er det sterkeste ølet?

«Tactical Nuclear Penguine» inneholder 32 prosent alkohol. Det skotske bryggeriet BrewDog lanserer nå det nye ølet «Tactical Nuclear Penguin», som de hevder er verdens sterkeste øl.

Hvem bestemmer bevillingsgebyret?

Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd, som tilfaller staten.

Hvor høy alkoholprosent er lovlig?

Aldersgrenser for å kjøpe alkohol

Salg av drikker under 22 volumprosent alkohol er lovlig i Norge til personer over 18 år. Salg av drikker med over 22 volumprosent etanol er lovlig til personer over 20 år. Dette innebærer at det også er forbudt å skjenke eller utlevere alkohol til personer som er yngre enn 18/20 år.

Hvordan bli vinimportør?

Et norskregistrert firma kan søke om grossistavtale med Vinmonopolet når det foreligger godkjent registrering fra Skatteetaten for import/engrossalg, eller tilvirkningsbevilling. Vinmonopolet kontrollerer alle søknader opp mot Helsedirektoratets bevillingsregister før godkjennelse.

Hvordan få alkohol når man er under 18?

Som du sikkert er klar over, så har ikke butikker lov til å selge deg alkohol så lenge du er under 18 år. Det betyr at de som skaffer alkohol mens de er mindreårige, for det meste må finne andre måter å få til dette på. Det er nok mest typisk at disse kjenner noen (over 18 år) som kjøper alkohol til/for dem.

Kan personer under 18 år servere alkohol?

Nei, det er ikke lov å skjenke, gi eller selge alkoholholdig drikke til personer under 18 år, selv om det er i eget hjem. Gjør foreldre/andre voksne dette, bryter de alkoholloven § 1-5 som handler om aldersgrenser for alkohol. Ifølge § 1-5 er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.