Hvilken Funksjon Har Svoveldioksid I Vin?

Det er også vanlig å tilsette i vin. Svoveldioksid (SO. 2. ) brukes for å hindre at vin oksiderer og for å hindre vekst av gjær og bakterier. Fakto- rer som påvirker mengden svoveldioksid er typen vin, hygiene, produk- sjonsmetode og druekvalitet.
Svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) stopper oksidasjonen og hindrer oppvekst av mikrobiologiske forurensninger, og bevarer dermed smaken og fargen i produktet. Aromatiserte vin-baserte produkter som vermut oppbevares ofte over tid etter at flasken er åpnet og har derfor et større behov for konserveringsmidler og antioksidanter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.