Hvor Farlig Er Alkohol?

Ved høyt alkoholinntak raskt eller over tid, kan man få en «overdose» av alkohol, eller bli alkoholforgiftet. Spesielt farlig er det dersom alkoholen som drikkes har høy alkoholprosent. Siden ulike personer har ulik toleranse av alkohol, kan samme mengde alkohol påvirke to personer svært ulikt.

hva er alkohol og helse?

Alkohol og helse 1 Alkohol og akutte helseskader. Drikker du slik at du blir beruset, øker risikoen for skader og ulykker. Svært høy 2 Kreft og andre langsiktige helsekonsekvenser. Allerede ved å drikke ett eller to små glass vin daglig øker risikoen for 3 Avhengig av alkohol. Etter lengre tids drikking kan du bli mer tolerant, og må drikke større mengder for å oppnå More

hva innebærer små mengder alkohol?

Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader, både i forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Graden av helserisiko øker både med hvor høy promille du har og hvor ofte du drikker, men det er store individuelle forskjeller.

hva er avhengig av alkohol?

Avhengig av alkohol 1 sug etter alkohol 2 manglende evne til å føle glede 3 søvnforstyrrelser 4 angst 5 forvirring 6 kvalme og oppkast, eller 7 hodepine More

hva er den totale mengden alkohol?

Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, ikke om du drikker vin, øl eller sprit, eller om du drikker litt hver dag eller mye i helgen. Jo mindre alkohol du drikker, jo lavere blir risikoen for kreft. Kvinner risikerer enda mer enn menn ved å ha et høyt alkoholforbruk. Kvinners kropp er oftest mindre og fettsammensetningen er annerledes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.