Hvor Fort Forbrennes Alkohol?

Av de resterende mengder alkohol vil ca. 2 prosent skilles ut i urin, ca. 2 prosent via utåndingsluft, og ca. 1 prosent via svette. Det er stor variasjon i befolkningen på hvor fort alkohol brytes ned. Vi snakker om et spenn på gjennomsnittlig fall i blodets alkoholkonsentrasjon fra 0,1 til 0,2 promille per time, hos både kvinner og menn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.