Hvor Kjøpe Alkohol I Danmark?

Alkohol under 2,25 prosent kan man kjøpe uansett alder. For å kjøpe alkohol på Systembolaget (som tilsvarer Vinmonopolet), må man være 20 år gammel. I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent.

hva er alkoholkonsumering i Danmark?

Ett sted står det at 16 åringer i Danmark kan skaffe alkohol fra 1,8% – 16,5% og så står det at det er ingen konsumering, som betyr at det er lov til å kjøpe alkohol til mindreårige. Videre har jeg lest og hørt at det er dansk tradisjon å drikke etter konfirmasjonen.

hva er aldersgrensen for alkohol i Danmark?

Jeg har fått forskjellige svar når jeg har spurt venner, bekjente og Internett om hvilken aldersgrense det er på alkohol i Danmark idag. Ett sted står det at 16 åringer i Danmark kan skaffe alkohol fra 1,8% – 16,5% og så står det at det er ingen konsumering, som betyr at det er lov til å kjøpe alkohol til mindreårige.

hva er aldersgrensen for kjøp av alkohol?

Nå har danskene som et første skritt innført 16 års aldersgrense for kjøp av alkohol. For de voksne i de fleste land er det nå slik at man vet at alkohol er skadelig, og at de som begynner å drikke i ung alder drikker oftere og mest hver gang de drikker seinere i livet.

hva er alkoholholdig drikk?

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.