Hvor Lenge Kan Man Kjøpe Alkohol På Lørdag?

Alkoholloven sier at ølsalget kan være åpent fra kl 08:00 til 18:00 i hverdager. Loven sier også at ølsalget skal stenge kl. 15:00 på lørdag. De fleste kommuner har imidlertid utvidet ølsalget til 20:00 på hverdager og 18:00 lørdag.
Den enkelte kommunene kan imidlertid forkorte eller utvide dette, men det er aldri lov å selge alkohol etter klokken 20 på hverdager, og klokken 18 på lørdager, samt dager før helligdager. Salgstidene er derfor noe din kommune har en viss styringsrett på, og det er viktig at du undersøker hva som gjelder i din kommune.

hva er alkoholholdig drikk?

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%.

You might be interested:  Hvordan Smake På Øl?

kan det komme endringer i regelverket for alkoholsalg?

Det KAN komme endringer i regelverket knyttet til åpningstider for alkoholsalg i løpet av 2019 avhengig av diskusjoner på Stortinget-denne siden vil i så fall oppdateres hvis endringene trår i kraft i løpet av året. Vanlig stengetid er: Hverdager: 20.00. Lørdager: 18.00. Ølsalget kan starte kl 08 men det er svært mange kommuner som har senere

hvor lang tid er det for salg av drikk?

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Når stenger ølsalget på lørdager?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Når kan man kjøpe øl om morgenen?

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

Hvor lenge kan man skjenke?

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Når åpner ølsalget på butikker?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

You might be interested:  Hvor Mye Øl Drikker Nordmenn?

Når stenger ølsalget Coop Extra?

23, ølsalget stenger kl. 20.

Når stenger ølsalget på Kiwi i dag?

Den enkelte kommunene kan imidlertid forkorte eller utvide dette, men det er aldri lov å selge alkohol etter kl. 20 på hverdager, og kl. 18 på lørdager, samt dager før helligdager. Merk at enkelte kommuner ikke tillater å salg av alkohol på julaften.

Når stenger ølsalget 2022?

08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Når kan øl serveres?

Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til 24.00 på dager før vanlige arbeidsdager og fra kl. 08.00 til 01.00 på fredager og lørdager. »

Når stenger utelivet?

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom klokken 01:00 og klokken 06:00. Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom klokken 22:00 og klokken 06:00. Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom klokken 03:30 og klokken 06:00.

Når stenger ølsalget i dag Trondheim?

§ 3. Salgstid for øl

Mandag – fredag kl. 09.00-20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 09.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaften kl. 09.00-15.00

Hvor lenge kan Barer servere alkohol?

Skjenketid for alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol er fra kl. 13.00–01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag kl. 13.00–02.00.

Hvem utøver kontroll av statlig skjenkebevilling til befalsmesser?

Det er kommunens ansvar å kontrollere utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger, herunder ambulerende bevillinger og bevillinger gitt for en enkelt bestemt anledning, samt statlige bevillinger etter § 5-3 første ledd, det vil si Forsvarets befalsmesser.

You might be interested:  Hvor Mye Alkohol Forbrennes I Timen?

Kan en 16 åring servere alkohol?

I Norge er det ikke lov å selge, servere eller gi alkohol til noen som er under 18 år. Dette gjelder alle typer alkohol: Også drikke med lavere alkoholprosent, som lettøl.

hva er alkoholholdig drikk?

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%.

kan det komme endringer i regelverket for alkoholsalg?

Det KAN komme endringer i regelverket knyttet til åpningstider for alkoholsalg i løpet av 2019 avhengig av diskusjoner på Stortinget-denne siden vil i så fall oppdateres hvis endringene trår i kraft i løpet av året. Vanlig stengetid er: Hverdager: 20.00. Lørdager: 18.00. Ølsalget kan starte kl 08 men det er svært mange kommuner som har senere

hvor lang tid er det for salg av drikk?

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.