Hvor Mange Blir Avhengig Av Alkohol?

I tillegg til bruk av snus og røyking, er alkoholisme en av de mest utbredte og skadelige formene for narkotikamisbruk. Nettstedet til Nasjonalt institutt av Folkehelse opplyser at så mange som 8% av mennene og 3% av kvinnene i Norge har eller har hatt skadelig bruk / avhengighet av alkohol på årsbasis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.