Hvor Mange Dør Av Alkohol?

Hvor mye og hva drikker vi?

Alkoholmengde Øl siste 4 uker (cl) Vin siste 4 uker (cl) Brennevin siste 4 uker (cl) Sider/ rusbrus siste 4 uker (cl)
Alle 10,8 11,1 2,7 1,2
Kjønn Mann P<0,001 18,0 P<0,977 11,0 P<0,001 4,2 P<0,564 1,1
Kvinne 3,3 11,1 1,2 1,3
Alder 16-24 P<0,016 13,1 P<0,001 5,6 P<0,001 7,0 P<0,001 4,3

Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Tre av fire av dem som dør av alkoholrelaterte årsaker, er menn. Det går frem av en 476 sider lang rapport som Verdens helseorganisasjon WHO la frem fredag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.