Hvor Mange Enheter Alkohol I Uka?

Ifølge Verdens Helseorganisasjons anbefalinger, bør ikke kvinner drikke mer enn 14 alkoholenheter i uken, mens menn bør ikke overskride 21 alkoholenheter. En alkoholenhet tilsvarer 15 ml ren alkohol, eller i vekt 12,8 gram alkohol. Kort fortalt, vil en flaskeøl på 0,33 liter med alkoholprosent på 4,5, tilsvare én enhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.