Hvor Mange Prosent Alkohol 18 År?

Hvis du skal kjøpe drikke som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol, som øl og vin, må du ha fylt 18 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

hva er alkoholbruk i ungdom?

Alkoholbruk blant ungdom 1 Hovedpunkter. Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år. Halvparten av 15-16 åringene har 2 Viktige kilder til kunnskap om tenåringsdrikking. Ungdata-undersøkelsene gjennomføres fortløpende, og favner elever på 3 18-årsgrensen og de unges alkoholdebut. I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år, men More

hva er aldersgrense for alkoholholdige drikkevarer?

Aldersgrense på alkoholkonsumering blir pålagt av myndighetene for å forhindre at barn og unge får tak i alkoholholdige drikkevarer. I de fleste land er alderen satt til 16 eller 18 år, men det finnes unntak. I noen land er alkoholholdige drikkevarer ulovlig grunnet religiøse lover eller andre forhold.

hva er alkoholbruk i ungdom?

Alkoholbruk blant ungdom 1 Hovedpunkter. Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år. Halvparten av 15-16 åringene har 2 Viktige kilder til kunnskap om tenåringsdrikking. Ungdata-undersøkelsene gjennomføres fortløpende, og favner elever på 3 18-årsgrensen og de unges alkoholdebut. I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år, men More

Leave a Reply

Your email address will not be published.