Hvor Mye Alkohol Fra Sverige Til Norge?

Mersalget i Norge i 2020 og 2021 er altså høyere enn fraværet av uregistrert alkoholomsetning skulle tilsi. Det svenske kompetansesenteret for rusopplysning, CAN, anslo derimot nordmenns kjøp av alkohol i Sverige til å utgjøre hele 0,62 liter ren alkohol. Studien er basert på bruk av norske kontanter og bankkort i Sverige og anses som pålitelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.