Hvor Mye Alkohol Kan Jeg Kjøpe I Sverige?

De fleste land i Europa har aldersgrenser som er ganske like de norske. I Sverige er aldersgrensen 18 år for å kjøpe alkohol i butikker og på restauranter. Alkohol under 2,25 prosent kan man kjøpe uansett alder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.