Hvor Mye Alkohol Kan Man Ta Med Fra Sverige?

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk når du har vært i Sverige. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk. Kvotene som oppgis er per person. Alkohol- og tobakkskvoten er unntatt fra den såkalte «verdigrensen».

Leave a Reply

Your email address will not be published.