Hvor Mye Får Man I Promille Av En Øl?

Hvor høy promille får man av en øl? Av en øl får alle promille. Hvor høy promillen blir, varierer fra person til person, men generelt kan man si at man ikke kan kjøre bil etter å ha drukket en øl. Det vil si at promillen i hvert fall blir høyere enn 0,2.
Av en øl får alle promille. Hvor høy promillen blir, varierer fra person til person, men generelt kan man si at man ikke kan kjøre bil etter å ha drukket en øl. Det vil si at promillen i hvert fall blir høyere enn 0,2.

hva er utregning av promille?

Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100. Regneregel: Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰. For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 1000.

hva er minste forbrenningshastighet for promille?

Når vi bruker minste forbrenningshastighet på 0,10 promille/time, vil promillen synke med til sammen 1,2 promille i løpet av 12 timer (fra kl 20 til kl 08). Under de nevnte forutsetninger får hun maksimalt 0,20 promille neste morgen kl 08.00.

hvor mye faller promillen i timen?

Så mye faller promillen i timen 1 Det er ikke lov å kjøre bil dersom alkoholkonsentrasjonen i blodet er høyere enn 0,2 promille. 2 For førere av fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde er promillegrensen i blod 0,8 promille, eller 0,4 More

Leave a Reply

Your email address will not be published.