Hvordan Blir Man Avhengig Av Alkohol?

Når er man avhengig av alkohol? Ifølge internasjonale diagnostiske kriterier (ICD-10) er man alkoholavhengig når man har minst tre av følgende seks symptomer sammenhengende i minst én måned, eller gjentakende ganger i løpet av de siste 12 måneder: En unormal sterkt trang til å innta alkohol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.