Hvordan Kjøpe Alkohol Under 18?

Som du sikkert er klar over, så har ikke butikker lov til å selge deg alkohol så lenge du er under 18 år. Det betyr at de som skaffer alkohol mens de er mindreårige, for det meste må finne andre måter å få til dette på. Det er nok mest typisk at disse kjenner noen (over 18 år) som kjøper alkohol til/for dem.

Kan en 16 åring kjøpe alkohol i Danmark?

I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent. Her er aldersgrensen 18 år for drikker med 16,5 prosent alkohol eller høyere. Man må være 18 år eller eldre for å få servert alkohol på restauranter, barer eller lignende.

Kan man kjøpe alkohol dagen før man fyller 18?

Aldersgrensen i Norge for kjøp av alkohol er 18 år. Det vil si at du kan på dagen du fyller 18 år kjøpe alkohol lovlig. Loven sier ikke noe om før dags dato, som du selv sier så følger også vinmonopolet loven slik du sier.

You might be interested:  Hvor Mange Kcal I Øl?

Kan en 18 åring ta med alkohol fra Sverige?

Men man må være 18 år for å ta med vin og øl fra Sverige til Norge. – Vi i tollvesenet forholder oss ikke til annet enn at vedkommende har kjøpt alkoholen i beskattet stand, sier Asle Farberg, avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Øst-Norge.

Er det lov å kjøpe alkohol til de som er under 18 år?

Hvis du skal kjøpe drikke som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol, som øl og vin, må du ha fylt 18 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Hva er den høyeste alkoholprosenten?

Absolutt alkohol er alkohol som er 99 – 100% ren etanol. Ved destillasjon vil alkohol kunne få en renhet på 96% alkohol og 4% vann.

Hvor er det 16 års grense på alkohol?

Men det finnes unntak. I Danmark og Italia kan man kjøpe og drikke alt fra øl til sprit fra fylte 16 år. I Tyskland, Nederland og Belgia kan 16-åringer kjøpe øl og vin, men de må være 18 for å kjøpe sprit.

Kan man kjøpe lettøl etter kl 20?

Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%. Dette innebærer at lettøl faller utenfor alkohollovens virkeområde, med unntak av at man må være 18 år for å selge og kjøpe lettøl. Dette innebærer at lettøl (og alkoholfritt øl) kan selges i hele butikkens åpningstid.

Når ble det 20 årsgrense på sprit?

1989 Ot. prp. nr. 31 (1988-89) Om lov om omsetning av alkoholholdig drikk, medførte en rekke endringer i alkoholloven: Aldersgrense for salg og skjenking av brennevin: 20 år Aldersgrense for salg og skjenking av øl og vin: 18 år Unntak aldersgrense for skjenking: servitør med fagbrev.

You might be interested:  Hva Inneholder Øl?

Kan man kjøpe 60 når man er 20?

Siden du har fylt 20 år, kan du altså fritt kjøpe alle lovlige alkoholvarer. Loven setter ikke noen aldersgrense på 21. Alkoholholdig drikke som inneholder alkoholprosent på over 60% er det forbudt å skjenke, selge eller innføre i Norge etter alkoholloven § 8-13.

Hva kan en 18 åring kjøpe i Sverige?

Europa

Land
Aldersgrense for konsumering Aldersgrense for kjøp
Storbritannia 16 (øl, vin, sider), 18 brennevin 18
Sveits Ingen aldersgrense. 16 (øl, vin), 18 (sprit)
Sverige Ingen grense for konsumering. Mindreårige kan ikke straffes etter straffeloven, men kan fratas alkohol. 18 (butikker, utesteder) / 20 (Systembolaget)

Kan 18 åringer drikke 40?

Reglene om aldergrense sier ingen ting om hvor gammel du må være for å drikke. Det loven sier er: Det er forbudt å selge (eller gi) alkohol til noen under 18 (20 år hvis det er 22 % eller mer). Det er altså den som selger (eller gir / ‘overdrar’) alkohol til mindreårige som bryter loven.

Kan 18 åringer kjøpe cider i Sverige?

I vanlige butikker kan man som 18-åring kjøpe drikke med 2,25-3,5 volumprosent alkohol (hvilket omfatter en del typer øl/cider/rusbrus). Det er 20-års aldersgrense for å handle på Systembolaget (Sveriges ekvivalent til norske Vinmonopolet).

Kan en 17 åring servere alkohol?

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.

You might be interested:  Hvordan Åbner Man En Vin Uden Proptrækker?

Hva er straffen for å kjøpe alkohol til mindreårig?

Ifølge § 1-5 i alkoholloven er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er aldersgrensen 20 år. Strafferammen for kjøp av alkohol til mindreårige er bøter eller fengsel inntil 6 måneder etter alkoholloven § 10-1.

Kan foreldre kjøper alkohol til barn?

Begge disse standpunktene har fordeler og ulemper, og det blir dermed en vurderingssak. Du er nødt til å være klar over at det ifølge Alkoholloven § 8-8 er ulovlig å kjøpe alkohol på vegne av mindreårige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.