Hvordan Regne Ut Promille Alkohol?

Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100. Regneregel: Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰.
Formelen kalkulatoren baserer seg på er ganske enkel, og hvis du vil prøve å regne ut selv kan du også gjøre det med følgende formel (obs, under tas det ikke hensyn til forsinkelse i alkoholopptak eller ulik forbrenningshastighet ved lag promille): Alkohol i gram (dl * Vol% * 0,8)/ (kroppsvekten i kg * X %) – (Y * timer fra drikkestart) = promille

hva er reglene for promille?

Regneregler og regnemåte: Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100. Regneregel: Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰. For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 1000.

hva er minste forbrenningshastighet for promille?

Når vi bruker minste forbrenningshastighet på 0,10 promille/time, vil promillen synke med til sammen 1,2 promille i løpet av 12 timer (fra kl 20 til kl 08). Under de nevnte forutsetninger får hun maksimalt 0,20 promille neste morgen kl 08.00.

hva er promille for menn?

For omtrentlig beregning av promille etter alkoholinntak bruker vi denne formelen: For kvinner: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 60%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille For menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 70%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille

You might be interested:  Hvor Mange Øl Må Man Tage Med Til Norge?

hva er minste forbrenningshastighet for promille?

Når vi bruker minste forbrenningshastighet på 0,10 promille/time, vil promillen synke med til sammen 1,2 promille i løpet av 12 timer (fra kl 20 til kl 08). Under de nevnte forutsetninger får hun maksimalt 0,20 promille neste morgen kl 08.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.