Hvordan Virker Alkohol På Kroppen?

Du kjenner påvirkning av alkoholen først når den er tatt opp i blodet og transportert rundt i kroppen. Alkohol påvirker hjernecellene og overføringen av signaler mellom hjernecellene på mange ulike måter. Hvordan alkoholen påvirker deg kommer an på hvor mye alkohol du har i blodet.
Alkohol er laget av stoffet etanol, som virker som et slags giftstoff for kroppen. Så jo mer du drikker, jo mer forgiftet blir kroppen din. Ettersom det ikke finnes noen motgift for alkohol, er det renselsessystemet i kroppen som blir satt på prøve når man drikker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.