Hvorfor Drikker Unge Alkohol?

Hva som skjer med ungdommen når han eller hun drikker får også betydning for om og hvorfor tenåringen drikker neste gang. Hvis tenåringen føler seg mer vital, morsom og sosial enn før, vil det påvirke forholdet til alkohol. På samme måte bruker noen ungdommer alkohol som stressdemper eller trøstemiddel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.