Hvorfor Er Øl Så Dyrt I Norge?

Alt er dyrt i Norge fordi økonomien går bra. Oljen har ein del å seie, men olje- og gassproduksjonen utgjer ‘berre’ 19% av BNP. Mesteparten av den norske rikdommen er skaffa på andre måtar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.