Hvorfor Ikke Drikke Alkohol?

Alkohol stjeler energi og gir dårlig søvnkvalitet. Selv om du kanskje opplever at det er lettere å sovne med alkohol i kroppen, så sover du dårligere og går glipp av den gode søvnen. Hvis du drikker mindre, blir du mer opplagt og orker mer. 5. Du får i deg færre kalorier Som du antageligvis vet, inneholder alkohol mye kalorier.
Hvorfor ikke drikke? Det finnes mange grunner til å ta avstand fra alkohol. Mange har personlige grunner, og noen har hatt negative opplevelser knyttet til alkohol.

hva er alkohol og helse?

Alkohol og helse 1 Alkohol og akutte helseskader. Drikker du slik at du blir beruset, øker risikoen for skader og ulykker. Svært høy 2 Kreft og andre langsiktige helsekonsekvenser. Allerede ved å drikke ett eller to små glass vin daglig øker risikoen for 3 Avhengig av alkohol. Etter lengre tids drikking kan du bli mer tolerant, og må drikke større mengder for å oppnå More

hva innebærer små mengder alkohol?

Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader, både i forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Graden av helserisiko øker både med hvor høy promille du har og hvor ofte du drikker, men det er store individuelle forskjeller.

hva er avhengig av alkohol?

Avhengig av alkohol 1 sug etter alkohol 2 manglende evne til å føle glede 3 søvnforstyrrelser 4 angst 5 forvirring 6 kvalme og oppkast, eller 7 hodepine More

Leave a Reply

Your email address will not be published.