Kan Man Drikke Alkohol Når Man Går På Antibiotika?

Kan man drikke alkohol når man tar antibiotika? Det finnes veldig mange ulike typer antibiotika som er mye brukt, blant annet penicillin og amoxicillin, og alle kan gi deg bieffekter hvis de brukes sammen med alkohol. Det finner typer av antibiotika (som Metronidazole/Flagyl) som overhodet ikke kan kombineres med alkohol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.