Kan Man Ta Paracet Når Man Drikker Alkohol?

Hvorfor øker sjansen for paracetamolforgiftning ved samtidig alkoholinntak? For de fleste vil det være trygt å ta en Paracet og et glass øl eller vin. Det er i de fleste tilfeller trygt å drikke mindre mengder alkohol sammen med reseptfrie smertestillende medikamenter, gitt at man ellers er frisk og ikke tar mer enn den anbefalte dosen.
Dersom du drikker store mengder alkohol, vil det uansett være risikabelt og potensielt skadelig. Jo mer og oftere du spiser paracetamol, jo mer belastende er det for leveren din. I lengden kan dette føre til skader på lever og andre organer, både grunnet alkoholen og paracetamolen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.