Når Er Det Lov Å Servere Alkohol?

Det er aldersgrenser både for servering og salg av øl, vin og brennevin. Det er ikke lov å servere, selge, eller overlate alkohol til personer under 18 år.

hva er forbudet for alkohol?

Forbudet ble innført som tillegg til den gamle alkoholloven og fremgår nå av alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 kap. 9. Forbudet gjelder drikkevarer med over 2,5 volumprosent alkohol samt reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikker med mer enn 2,5 prosent alkohol.

hva er avgiften for alkohol?

Tidligere ble alkoholavgiften delvis beregnet på grunnlag av verdien av den alkoholholdige varen, fra 1995 ble avgiftsstrukturen lagt om for å få en alkoholpolitisk mer effektiv avgift, ved at alkoholinnholdet alene avgjør avgiftens størrelse. Avgiften legges på volumprosent alkohol per liter.

hva er reklame for alkoholholdige drikkevarer?

Reklame for alkoholholdige drikkevarer har vært forbudt i Norge siden 1975. Forbudet ble innført som tillegg til den gamle alkoholloven og fremgår nå av alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 kap. 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published.