Når Fryser Alkohol?

När en dryck fryser beror på alkoholhalten. Det finns en enkel tumregel som är ungefärlig. Drycken fryser vid cirka halva alkoholhalten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.