Når Kan Jeg Kjøpe Øl?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

når er ølsalget stengt?

Ølsalget bestemmes først og fremst ut fra alkohollovens utgangspunkter. Hver enkelt kommune kan likevel utvide salgstidene for alkohol – noe også de fleste kommuner har gjort. Alkoholloven sier at ølsalget kan være åpent fra kl 08:00 til 18:00 i hverdager. Loven sier også at ølsalget skal stenge kl. 15:00 på lørdag.

når er tidene for ølsalg i din kommune?

Alkoholloven sier at ølsalget kan være åpent fra kl 08:00 til 18:00 i hverdager. Loven sier også at ølsalget skal stenge kl. 15:00 på lørdag. De fleste kommuner har imidlertid utvidet ølsalget til 20:00 på hverdager og 18:00 lørdag. Siden tidene for ølsalg fastsettes av hver enkelt kommune, bør du undersøke hva som gjelder lokalt i din kommune for

You might be interested:  Kan Man Drikke Alkohol Når Man Har Kreft?

hva er aldersgrensen for øl og vin?

Det er aldersgrenser både for servering og salg av øl, vin og brennevin. Det er ikke lov å servere, selge, eller gi alkohol til personer under 18 år.

når er ølsalg dagen før helligdager?

Ølsalg dagen før helligdager Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15.

Når stenger ølsalget i dagligvarebutikker?

08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Når stenger ølsalget i ukedager?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Kan jeg kjøpe øl i dag?

Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15.

Kan man kjøpe lettøl etter kl 20?

Lettøl kan kjøpes og selges døgnet rundt! Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%. Dette innebærer at lettøl faller utenfor alkohollovens virkeområde, med unntak av at man må være 18 år for å selge og kjøpe lettøl. Dette innebærer at lettøl (og alkoholfritt øl) kan selges i hele butikkens åpningstid.

Når stenger ølsalget på Coop?

23, ølsalget stenger kl. 20.

Når stenger ølsalget Kiwi?

Den enkelte kommunene kan imidlertid forkorte eller utvide dette, men det er aldri lov å selge alkohol etter kl. 20 på hverdager, og kl. 18 på lørdager, samt dager før helligdager. Merk at enkelte kommuner ikke tillater å salg av alkohol på julaften.

You might be interested:  Når Er Det Lov Å Selge Alkohol?

Hva er standard skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3?

09.00-01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag 09.00-02.00. Skjenketid for alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol er fra kl. 13.00-01.00 søndag til torsdag.

Hvilken av følgende dager kan alkohol ikke serveres?

Lørdager og dager før helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdag skal salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol være stengt fra kl. 18.00. Jul-, påske- og pinseaften skal salg av alkoholholdig drikk være stengt kl. 16.00.

Når stenger ølsalget i dag Trondheim?

§ 3. Salgstid for øl

Mandag – fredag kl. 09.00-20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 09.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaften kl. 09.00-15.00

Når stenger ølsalget i dag pinseaften?

Stengt eller åpent? Pinseaften er alltid en lørdag, men butikker er pålagt å stenge senest klokka 16.00. Restauranter og utesteder, kino og teater er vanligvis åpne. Ølsalget holder åpent pinseaften, men klokkeslettet salget stenger varierer fra kommune til kommune.

Kan man kjøpe alkohol på søndager?

Ifølge lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven), så kan salg av alkoholholdig drikk skje fra 08.00-18.00 på hverdager og fra 08.00-15.00 på dager før søndager og helligdager.

Kan man kjøpe øl på søndag i Sverige?

Sv: Får man kjøpt øl på Nordby-senteret på søndager? Å ja.

Kan man kjøpe lettøl på søndager?

Handelens Ølsalgsråd (HØR) skriver at lettøl kan selges i butikkens hele åpningstid – også på søndager, hvis det er åpent. Kravet er at både selger og kjøper må være fylt atten år.

Kan man bli full av lettøl?

Lettøl inneholder opptil 2,5 % alkohol, så om man drikker mye eller fort nok kan man bli full. En mann på 75 kg som drikker 3 liter lettøl (med 2,5 % alkohol) vil få over 1 i promille. De aller fleste vil være tydelig beruset med 1 i promille.

Leave a Reply

Your email address will not be published.