Når Regnes Man Som Påvirket Av Alkohol?

For alkohol anses man som påvirket når man har en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,2 promille eller mer. Dette gjelder selv om man ved kliniske tester fremstår som edru. 0,2 grensen er satt fordi man ellers stadig ville hatt problemer med å bevise at bilførere faktisk er alkoholpåvirket, og fordi myndighetene ønsker å vise at alkohol og bilkjøring overhodet ikke hører sammen.Fra 1. februar 2012 er det innført faste konsentrasjonsgrenser også for en del andre rusgivende stoff enn alkohol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.