Når Slutter Butikkene Å Selge Alkohol?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Når stenger ølsalget på fredager?

Ølsalg fredag:

Fredag stenger ølsalget 20:00. Det åpner 08:00 fredag morgen.

Når stenger ølsalget i dagligvarebutikker?

08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Når stenger ølsalget på Kiwi?

Den enkelte kommunene kan imidlertid forkorte eller utvide dette, men det er aldri lov å selge alkohol etter kl. 20 på hverdager, og kl. 18 på lørdager, samt dager før helligdager.

Når er ølsalget åpent?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

Kan man kjøpe lettøl etter kl 20?

Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%. Dette innebærer at lettøl faller utenfor alkohollovens virkeområde, med unntak av at man må være 18 år for å selge og kjøpe lettøl. Dette innebærer at lettøl (og alkoholfritt øl) kan selges i hele butikkens åpningstid.

You might be interested:  Kan Man Drikke Alkohol Når Man Har Kyssesyken?

Når stenger ølsalget i Førde?

I dag har Førde heilt andre opningstider på salet av øl enn kommunane rundt: Jølster, Naustdal og Gaular. Er klokka over 18 i Førde, så er du for seint ute. Det gjer at nokre førdianarar tek turen til nabokommunane for å rekke ølsalet som stengjer klokka 20.

Når er det lov å selge øl i butikk i Norge?

Pils og bayerøl (mellomsterkt øl) kom tilbake i salg fra mars 1919. Avholdsbevegelsen kan sies å være på sitt høydepunkt med et oppgitt medlemstall på 257 000 av en samlet befolkning på 2,6 mill.

Kan man kjøpe øl på søndager?

For det første er øl med alkoholprosent 2,5 eller mindre ikke definert som alkohol i alkohollovens forstand. Handelens Ølsalgsråd (HØR) skriver at lettøl kan selges i butikkens hele åpningstid – også på søndager, hvis det er åpent. Kravet er at både selger og kjøper må være fylt atten år.

Når stenger ølsalget i dag Trondheim?

§ 3. Salgstid for øl

Mandag – fredag kl. 09.00-20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 09.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaften kl. 09.00-15.00

Hvorfor stenger ølsalget så tidlig?

Tidene for salg av alkohol skal altså være med på å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Den preventive effekten er så klart viktig, for ikke alle klarer å holde kontrollen på sitt eget forbruk av alkohol, og ender som misbrukere.

Hvilken av følgende dager kan alkohol ikke serveres?

Det er forbudt å skjenke brennevin på søndager, samt nærmere bestemte helligdager, høytidsdager og valgdager. Skjenketiden for øl og vin følger i utgangspunktet skjenkestedets åpningstid. Etter forskrift gitt med hjemmel i hotelloven er normaltiden fra kl. 06.00 til 01.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.