Når Stenger Salg Av Alkohol?

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

hva er alkoholholdig drikk?

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%.

når stenger vinmonopolet?

Når stenger Vinmonopolet? De fleste utsalgene til Vinmonopolet stenger klokken 18:00 i hverdager (fredag) og klokken 15:00 på lørdager. Se åpningstidene for ditt lokale vinmonopol her. Hvorfor er det strenge tider for ølsalget?

hva er alkoholholdig drikk?

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%.

når stenger vinmonopolet?

Når stenger Vinmonopolet? De fleste utsalgene til Vinmonopolet stenger klokken 18:00 i hverdager (fredag) og klokken 15:00 på lørdager. Se åpningstidene for ditt lokale vinmonopol her. Hvorfor er det strenge tider for ølsalget?

Leave a Reply

Your email address will not be published.