Tåler Man Mindre Alkohol Når Man Er Syk?

Lege og forsker på alkoholfeltet, Torgeir Gilje Lid ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, understreker at man tåler mindre alkohol enn før når man blir eldre, når man er syk, og når man bruker medisiner. – Vi endrer oss mer enn vi tenker på, disse aldringsprosessene pågår hele tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.